TESTLER

Termograf Testi

Boya üreticisi tarafından belirlenmiş tam kürlenme koşullarını sağlamak için MesaMetal'de iş parçası üzerinde yapılan termograf ölçümleri ile fırın sıcaklık ve konveyör hızı parametreleri belirlenir.
Fırının maksimum ve minimum sıcaklık değerleri, her bir probun sıcaklık eğrisi, pişme parametreleri, süreler ölçüler ve termograf cihazı üzerinden kaydedilerek raporlanır.
 

Yüzey Hazırlama Banyoları Kimyasal Testler

Mesa Metal yüzey hazırlama hatlarında kullanılan kimsayal karışımlı banyoların gün üçerisinde tekrarlı ölçümleri yapılarak, ilk kurulum değerlerinde süreklilik sağlanır.

Tekrarlanan bu testler ile sürekli kontrol altında tutulan yüzey hazırlama hatlarında homojen yüzey işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi sağlanır.

Boya Film Kalınlığı

Mesa Metal'de yüzeye uygulanan boyanın kuru ve sert bir filme dönüştükten sonraki kalınlığı, boya film kalınlığı ölçer ile ölçülerek iş talimatına uygunluğu teyit edilerek raporlanır.

 

Boya Parlaklığı

Bir yüzeyin üzerine düşen ışığın, normalle aynı açıyı yapacak şekilde yansıyan miktarının yüzde oranına, o yüzeyin “parlaklığı” adı verilir.

Mesa Metal'den glossmetre ile yapılan boya parlaklığı ölçümleri ile boya üreticisi tarafından belirlenmiş parlaklık değerleri ile iş parçasının parlaklık değeri teyit edilerek raporlanır.

 

Yapışma Testi

Boyalarda yapışmanın ölçülmesi için, yapışmayı sağlayan bütün güçlerin toplamının ölçülmesi esasına dayanan yöntemler kullanılır ve ölçüleri boya filmini kaldırmak için gerekli olan kuvvettir.
Boyalı yüzey kafes şablonu şeklinde alt malzemeye kadar kesilir; boyanın ana malzemeden ayrılma direnci test edilir.
Mesa Metal'de ürün ile birlikte boyanan test plakası üzerinde yapılabilen tahribatlı bir testtir.


 

Darbe Dayanımı

Belirli yükseklikten serbest bırakılan belirli ağırlığın, boyanın yüzeyinde oluşturduğu çatlama ve boyanın yüzeyden kalkma oranının ölçülmesi ile boyanın esnekliğinin kontrol edilmesidir.
Ürün ile birlikte boyanan test plakası üzerinde yapılabilen tahribatlı bir testtir.


 

Konik Bükme Testi

Boyanmış test panelinin konik şekilde deforme edilmesi sonucu boya tabakasının elastikiyeti , kırılma direnci, uzaması ve  test panelinden ayrılma direncini tespit edilmesidir. 

 

Suya Daldırma Direnci

Mesa Metal'de suya daldırma cihazı ile boyalı iş parçasının, sıcak suya karşı gösterdiği korozyon direnci tespit edilerek raporlanır.